Hyrorna klara för 2016

VärmdöBostäder AB och Hyresgästföreningen Region Stockholm har nått en överenskommelse i 2016 års hyresförhandling. Överenskommelsen innebär att hyrorna höjs med 0,65 % från och med 1 april för samtliga lägenheter samt för lokaler med förhandlingsklausul.

Utöver detta har man i en särskild uppgörelse även överenskommit om en hyreshöjning för standardförbättringsåtgärder enligt nedan:

  • För lägenhet i fastigheter där passersystem har installerats i entréportar och tvättstugor höjs hyran med 40kr/månad.*

  • För lägenhet i fastigheter där 2-glasfönster byts ut mot 3-glasfönster höjs hyran med 12,90kr/fönster och månad.*

  • Garage och p-platser är oförändrade.

Höjningen avseende standardförbättringsåtgärder sker fr.o.m. 2016-04-01 eller där arbete fortfarande pågår från det månadsskifte som inträffar närmast efter det att installationen är slutförd.

Har du frågor om din nya hyra är du välkommen att kontakta VärmdöBostäder AB.