Lokal

Vid intresse av lokaler vänligen kontakta Karl Månsson via e-post, glöm inte att ange rätt objektnummer.

         
  
           
   Objektnummer    Adress   
    ca kvm  
            
  101-3-3-2 Rutens väg 8  20  
         
  102-3-2-1 Björnskogsvägen 18 43  
         
  104-3-1-2 Skyttevägen 36   9  
  104-4-2-1 Skyttevägen 30  100  
         
  110-2-1-1 Björkåsvägen 16  67  
  110-2-2-1 Björkåsvägen 14  51  
         
  117-7-5 Hästhagsvägen 12  40  
  118-3-1-1 Hästhagsterrassen 9  56