Snö- och halkbekämpning

Snö och halkbekämpning

Under vinterhalvåret kan snö och halka påverka framkomligheten på gator, gångbanor, parkeringar och vid entréer. Därför har vi under perioden 15 november till 15 april snöberedskap. Under denna period har vi både egen personal och avtal med entreprenörer som rycker ut dygnet runt om plogning, skottning eller sandning behövs.

Ibland ändras vädret fort. Då gäller det att vara extra uppmärksam på att det kan vara halt trots att vi nyss har sandat i området. Tänk på att ta det försiktigt när halkan och snön kommer. Materialet vi använder vid sandning är stenkross, även kallat halkstopp. Vi halkbekämpar inte med salt. 

Så här gör vi för att minimera risken för olyckor

  • Snöröjning påbörjas normalt när snödjupet blir 4 cm eller mer. Avvikelser kan dock förekomma beroende på väderprognoser och typ av snö (modd, blötsnö, torrsnö).
  • I första hand snöröjs och halkbekämpas platser som till exempel servicehus och vårdcentraler. Därefter större vägar in och ut ur områden och huvudstråk med gångbanor som används av många. Vi har många bostadsområden, därför är det många ytor att ta hand om och alla kan inte röjas på samma gång. Vi behöver därför göra prioriteringar och då sätter vi alltid säkerhet och framkomlighet först.
  • Snöröjning och halkbekämpning utförs i möjligaste mån mellan klockan 06:00 – 23:00. Men ibland är förhållandena sådana att vi behöver köra även nattetid.
  • Vi påbörjar halkbekämpning vid behov, exempelvis vid plötsligt väderomslag eller i förebyggande syfte om prognosen visar på risk för halka. VI halbekämpar nästan alltid i samband med plogning. Punktinsatser för att bekämpa snö och halka utförs vid behov.

När snön smälter

När det blir plusgrader och snön smälter blir det ofta vattensamlingar på gårdarna och det kan bli stopp i brunnarna. Vi ber er ha överseende med att det inte alltid går att undvika vattensamlingar när temperaturen går upp och ner. Gör en felanmälan via Mina sidor eller kontakta kundservice per telefon så åtgärdar vi problemet så fort vi kan. Tänk på att felanmälningar hanteras under ordinarie kontorstid. Gör du en felanmälan via Mina sidor på en lördag hanteras denna vanligtvis på måndagen.

Ni som har verksamhet som till exempel förskolor och serviceboenden behöver hjälpa till med säkerheten genom att spärra av riskområden tills vi kan utföra rätt åtgärd.

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter om snö och halka är du välkommen att kontakta oss.

Tack för att du hjälper till!