Våra områden

Våra bostäder ligger på flera ställen runt om i Värmdö kommun. Flest bostäder har vi i centrala Gustavsberg som är huvudorten på Värmdö. I Stavsnäs och Djurö återfinns våra mest skärgårdsnära bostäder. Vår nyare bebyggelse finns mer centralt i Mörtnäs, Charlottendal och Farstadal samt på Ingarö.

Hur våra bostäder ligger runt om i kommunen och i förhållande till varandra kan du se på den här kartan.