Tillgänglighet

Tillgänglighet

Vi har som ambition att vår webbplats ska vara tillgänglig för alla.

Därför följer vi EU:s tillgänglighetsdirektiv och de webbriktlinjer som beskrivs hos DIGG samt WCAG 2.1.

Om du hittar någon sida med tillgänglighetsproblem eller har andra synpunkter på vår webbplats så får du gärna kontakta oss och beskriva problemet på denna e-postadress: info@varmdobo.se.