Bild på VärmdöBostäderbil och en fastighetsskötare

Felanmälan

Om något går sönder i din lägenhet, ditt hus eller ditt område kan du enkelt göra en felanmälan via Mina sidor.

Gör din felanmälan
Flagga

Söka bostad hos oss

VärmdöBostäders lägenheter förmedlas av Bostadsförmedlingen i Stockholm.

Söka bostad
Kran som lyfter element på plats vid bygge

Nyproduktion

Information om vår nyproduktion och våra ombyggnadsprojekt.

Nyproduktion
2022-03-14

Avrådan från eldning

Just nu är det stor risk för gräsbränder i skog och mark. Räddningstjänsterna i Stockholms län och Sörmlandskusten avråder från eldning. Bedömningen är gjord utifrån SMHI’s väderprognos och avrådan gäller från och med 11 mars.

Just nu är det stor risk för gräsbränder i skog och mark. Med anledning av detta avråder räddningstjänsterna i Stockholms län och Sörmlandskusten från eldning. Bedömningen är gjord utifrån SMHI’s väderprognos och avrådan gäller från och med 11 mars.

All eldning sker på eget ansvar

Avrådan från eldning innebär att stor försiktighet behöver iakttas vid eldning utomhus.

I flera av våra områden finns iordningställda grillplatser som är byggda för att minimera risken att elden sprider sig. Dessa grillplatser är tillåtna att använda. Notera att det är du som eldar som är juridiskt ansvarig för säkerheten. Den som handskas vårdslöst med eld kan dömas enligt brottsbalken för allmänfarlig eller grov allmänfarlig vårdslöshet. Se därför till att eldningen kan genomföras på ett säkert sätt genom att till exempel ha släckutrustning, tillgång till vatten och att närvara samt ha koll på elden tills den är helt släckt.

Läs mer på Södertörns brandförsvarsförbund.

Tack för att du visar hänsyn. Vi önskar alla hyresgäster en fortsatt fin och säker vår!