Om oss

VärmdöBostäder AB äger och förvaltar ca 2 100 lägenheter, 1 500 bilplatser och 100 lokaler i Värmdö kommun. Våra bostäder finns både i centralt läge i Gustavsberg och i mer naturnära lägen som på Djurö och i Stavsnäs.

På VärmdöBostäder arbetar ett trettiotal personer inom förvaltning, fastighetsskötsel, utemiljö, administration och ekonomi. VärmdöBostäder är unikt i sin ägarsammansättning. Bolaget ägs till 51 procent av Värmdö kommun och till 49 procent av Rikshem.

VärmdöBostäder är ett lokalt förankrat bolag som vill bidra med bra bostäder till kommunens invånare. Idag byggs många av våra nyproducerade lägenheter i befintligt bestånd. Ytor som inte används på ett optimalt sätt konverteras till bostäder. Till detta finns byggplaner på Ingarö, i Gustavsberg och i Hemmesta.