VärmdöBostäders historia

Vy över Gustavsberg

Stiftelsen Gustavsbergs bostäder bildades 1950 av dåvarande Gustavsbergs kommun. De första lägenheterna byggdes under åren 1950–52 och bestod av 19 hyresradhus på Thun-Ollevägen och Bäckstigen. Dessa ritades av arkitekten Olof Thunström som även ritade runda huset i Gustavsbergs centrum och var delaktig i utformningen av den nya porslinsfabriken på 40-talet. Under 50-talet och fram till 1964 byggdes husen i Lugnet och 1970-1975 husen i Munkmora.

Efter en sammanslagning av Värmdö, Gustavsberg och Djurö kommun uppstod 1974 det som idag är Värmdö kommun. Med sammanslagningen utökades beståndet i Stiftelsen Gustavsbergs Bostäder med Björkåsvägen på Djurö och Stavsnäs Gärde.

På 80-talet byggdes två stora områden med radhuskaraktär och grönskande gårdar i Hemmesta. I slutet av 90-talet gjordes en tillbyggnad med ytterligare en våning på husen i Stavsnäs Gärde. I samma veva byggdes även husen i Brunn på Ingarö.

Stiftelsen Gustavsbergs bostäder omvandlades 1994 till ett aktiebolag, VärmdöBostäder AB.

På 2000-talet utökades beståndet med flera nybyggnationer i Hemmesta, Gustavsberg och Mörtnäs samt med inköp av de gamla fabriksbostäderna i Hästhagsområdet.

2015 köpte Rikshem 49% av aktierna i VärmdöBostäder AB. Detta gör VärmdöBostäder AB unikt i sin ägarstruktur som kommunalt fastighetsbolag.

Vårt senaste nybyggnadsprojekt Brunn C på Ingarö, med 132 lägenheter och fem lokaler stod inflyttningsklart våren 2023.