Nyproduktion och ombyggnation

Kran som lyfter element på plats vid bygge

För att skapa fler bostäder för uthyrning arbetar vi både med att projektera och bygga nya bostäder samt med att förbättra användningen av våra befintliga fastigheter.

Ombyggnation

I vissa av våra fastigheter finns utrymmen som inte används optimalt. Vi ser därför hela tiden över våra ytor och försöker skapa nya lägenheter där vi kan.

Många av våra hus hör till ett äldre bestånd och behöver därför rustas upp. Vi genomför löpande ombyggnationer och som bland annat stambyte och takrenovering.

Pågående projekt

Skyttevägen

Stavsnäs Gärde

 

Nyproduktion

Vi har några spännande nyproduktionsprojekt på gång. Vårt senaste tillskott, Brunn på Ingarö färdigställdes våren 2023 och vi ser fram emot att kunna presentera fler projekt inom kort.