Nyproduktion

För att skapa fler bostäder för uthyrning arbetar vi både med att bygga nya bostäder och att förbättra användningen av våra befintliga fastigheter.

Nybyggnation

Vi har några spännande nyproduktionsprojekt på gång. Närmast i tiden ligger Brunn på Ingarö där vi redan kommit i gång med markarbetet. Vi ser fram emot att kunna presentera fler projekt inom kort.

Ombyggnation

I vissa av våra fastigheter finns utrymmen som inte används optimalt. Vi ser därför hela tiden över våra ytor och försöker skapa nya lägenheter där vi kan.