Skyttevägen, fasad- och takrenovering

Balkongsida skyttevägen

På Skyttevägen i Munkmora pågår ett stort projekt med åtgärder för att skapa en trevligare boendemiljö och ett bättre inomhusklimat. Arbetet med att ersätta gammalt material med nya energieffektiva produkter bidrar till att minska förbrukningen av energi och tar oss därmed ett steg närmare våra miljömål.

Åtgärder som genomförs

  • Vi byter ut samtliga fönster till moderna och energieffektiva fönster av trä med aluminiumklädd utsida
  • Entrén byts ut mot en ny med partier i aluminium och glas. Sittplats och trygghetsskapande belysning installeras
  • Balkongerna renoveras och får nya räcken med plåt- och spjälpartier. Balkongerna förbereds för framtida inglasning
  • Vi byter ut pannorna mot takpapp 
  • Vi sätter solceller på taken. Energin som utvinns används som fastighetsel, framför allt till att driva det nyinstallerade ventilationssystemet (mekanisk frånluft med värmeåtervinning)
Upprustningen finansieras delvis genom stöd till energieffektivisering

Logga för EU's finansieringsprogram

Efter ombyggnationen

För att bibehålla områdets karaktär arbetar vi utöver den vita färgen med två kulörer av gul. Mexiteglet på gavlarna ersätts med putsad fasad.

Fasaden på nyrenoverade husen på Skyttevägen

Färdigrenoverat hus med nya treglasfönster, solceller på taket och putsad fasad

Nya entrén på skyttevägen

Energieffektiv belysning och sittbänk utanför den nya entrén. Skymmande buskar har tagits bort för att öka tryggheten

Renoverad balkong med ny plåt. på Skyttevägen

Nya fönster och balkongdörrar i treglas för bättre inomhusklimat

Nya solpaneler på Skyttevägens hustak

Solceller placeras på alla tak för att generera egen el till fastighetens nya ventilationssystem