Skyttevägen, fasad- och takrenovering

Balkongsida skyttevägen

På Skyttevägen i Munkmora pågår ett stort projekt med åtgärder för att skapa en trevligare boendemiljö och ett bättre inomhusklimat. Arbetet med att ersätta gammalt material med nya energieffektiva produkter bidrar till att minska förbrukningen av energi och tar oss därmed ett steg närmare våra miljömål.

Åtgärder som genomförs

  • Vi byter ut samtliga fönster till moderna och energieffektiva fönster av trä med aluminiumklädd utsida
  • Entrén byts ut mot en ny med partier i aluminium och glas. Sittplats och trygghetsskapande belysning installeras
  • Balkongerna renoveras och får nya räcken med plåt- och spjälpartier. Balkongerna förbereds för framtida inglasning
  • Vi byter ut pannorna mot takpapp 
  • Vi sätter solceller på taken. Energin som utvinns används som fastighetsel, framför allt till att driva det nyinstallerade ventilationssystemet (mekanisk frånluft med värmeåtervinning)
Upprustningen finansieras delvis genom stöd till energieffektivisering

Logga för EU's finansieringsprogram

Entré under ombyggnad. Portarna blir i aluminium med glaspartier, ny belysning installeras och sittbänk monteras.

 

Entré under ombyggnad

På gaveln ersätts tidigare mexitegel med putsad fasad.

 

Gavel av huset med putsad fasad

Resultat efter renovering

För att bibehålla områdets karaktär arbetar vi utöver den vita färgen med två kulörer av gul.

Fasad på renoverat hus