Styrelsen för VärmdöBostäder AB

Ordförande

Göran Jansson, goran.jansson@varmdo.se

Vice ordförande

Magnus Danielsson, magnus.danielsson@varmdo.se

Styrelseledamöter

Elin Sjöstrand

Kristian Rolfsen Sandsborg

Vera Berg

Anette Johansson

Suppleanter

Per-Olof Fransson

Carl Conradi

Petter Jurdell

Carl Kangas