Styrelsen för VärmdöBostäder AB

Ordförande

Krister Nilsson

Vice ordförande

Göran Jansson

Styrelseledamöter

Elin Sjöstrand

Kristian Rolfsen Sandsborg

Vera Berg

Christina Fernström

Suppleanter

Petter Jurdell

Carl conradi

Andreas Engberg

Lars Derk