Bevattning- och eldningsförbud

Skylt med överstreckad tändsticka

Från och med 5 juli gäller bevattnings- och eldningsförbud i Värmdö kommun.

Bevattningsförbud

Vid bevattningsförbud uppmanas du att bara använda vatten till sådant som är nödvändigt för mat, hälsa och hygien. Kommunalt vatten får under ett bevattningsförbud inte användas till bevattning, pooler eller tvätt av fasad och bilar. Det är viktigt att vi alla hjälps åt så vårt vatten inte tar slut.

Eldningsförbud

Det finns fotfarande en stor brandrisk i skog och marker. Det särskilda eldningsförbudet upphävdes 4 juli och ersattes med förbud mot eldning. Det innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle (som ved, kol, gräs, ris och grenar) utanför sammanhållen bebyggelse.

Det är dock tillåtet att elda på fast eldplats på allmän plats. Det betyder att du nu kan använda de grillar som finns i våra områden.

Håll dig uppdaterad

Det kan ske förändringar i både bevattning- och eldningsförbudet. Se till att du alltid har aktuell information genom att läsa Värmdö kommuns uppdateringar.

Du kan också besöka Storstockholms brandförsvars webbplats eller få information genom deras automatiska telefonsvarare där det alltid finns uppdaterad och aktuell information om eldningsförbud.

 

 

Tack för att du visar hänsyn

Vi önskar alla hyresgäster en fortsatt fin och säker sommar!

Fåglar över stormigt hav