Blåljuskod - för din trygghet

Bild på utryckningsfordon

För att öka tryggheten för dig har vi inlett ett samarbete med polis och räddningstjänst där vi har installerat en blåljuskod i samtliga fastigheter. En blåljuskod innebär att det för varje port finns en fast kod för att komma in. Denna kod fungerar dygnet runt och är enbart avsedd för polis och räddningstjänst.

Polisen ser till att utryckningspersonal får tillgång till koden och därmed slipper bryta upp eller slå in portar för att ta sig in i fastigheter. Det både räddar liv, ger ökad trygghet och sparar pengar när utryckningspersonal lätt kommer in och vi slipper trasiga entréer och portar som står olåsta.