Groda med väskor, på väg hem

En hyresgäst får enligt hyreslagen överlåta sin hyresrätt för att genom byte få en annan bostadslägenhet. Samtliga parter som är inblandade i ett byte ska bo permanent i den nya bostaden. Väljer en av er att säga upp sin lägenhet efter bytet kan hela lägenhetsbytet ogiltigförklaras och du kan bli uppsagd från din lägenhet. Vi godkänner inte byten mot en villa eller bostadsrätt.

Ansökan

Om du vill byta din lägenhet ska en skriftlig ansökan med intyg lämnas till VärmdöBostäder. Handläggningstiden är ca 2 månader från det datum vi har fått en fullständig ansökan. Under semestertider juni, juli och augusti samt under jul/nyår kan handläggningstiden vara längre. Tänk på att ta hänsyn till handläggningstiden när du anger önskat datum i din ansökan.

Vi kan inte påbörja handläggningen innan ansökan är komplett. Var därför noga med att samtliga handlingar finns med. Notera att bytet ej får genomföras innan kontrakt har tecknats.

Tillstånd till byte

Tillstånd till bytet ska ges om hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet och att det kan ske utan olägenhet för hyresvärden. Både den som vill överlåta sin lägenhet och den tilltänkta hyresgästen ska ha varit bosatta i sina lägenheter under minst ett år. Tillstånd ska inte lämnas om det finns anledning att anta att någon delaktig i bytet tagit emot ersättning för en bostad.

Skäl till bytet

Skäl för byte ska styrkas med intyg. Notera att skälet för bytet ska ha uppkommit under din boendetid. Om skälet är att komma närmare arbete eller barns skola ska arbetsgivarintyg eller placeringsintyg bifogas ansökan. Om skälet är ändrade familjeförhållanden, t ex separation, skall detta styrkas med bodelning eller ansökan om skilsmässa. Önskemål om lägre hyra kan till exempel styrkas med underlag som visar att din inkomst förändrats och att du därför behöver lägre månadskostnad, t ex på grund av studier, långvarig sjukdom eller pension.

Besiktning

Innan bytet kan genomföras ska lägenheten besiktigas. Vid besiktningen ska även föreslagen hyresgäst närvara. Eventuella skador, installationer eller ändringar som du har genomfört kan ej övertas av inflyttande hyresgäst. Vid skador debiterar vi dig för att återställa lägenheten. Om du återställer lägenheten själv ska arbetet utföras och godkännas innan bytet kan godkännas.

Den föreslagna hyresgästen ska vara införstådd med att denne/a accepterar lägenheten i befintligt skick. Detta innebär att anspråk på ytskiktsunderhåll eller andra åtgärder som inte noterats i besiktningsprotokollet ej kan göras efter bytets godkännande.

VärmdöBostäder gör en inkomstprövning av nya hyresgäster i enlighet med vår uthyrningspolicy. För att bli godkänd behöver den tilltänkta hyresgästen uppfylla vårt inkomstkrav samt vara fri från betalningsanmärkningar. God boendereferens från tidigare hyresvärd krävs. Vi skriver endast kontrakt med en person. Är du boende hos oss idag och byter till en annan bostad inom vårt bestånd nollställs din köpoäng i vår interna kö. Din köpoäng räknas från den dag ditt kontrakt börjar gälla. Ansökan om lägenhetsbyte hittar du här!