Den blomstertid nu kommer..

Våren har tagit fart, sandsopningen är färdig och rensning av nedfallna grenar och ris mestadels avklarat. Nu kommer säsongen när vårt utemiljöteam gör ditt område till en härlig plats att vistas på.

Gräsklippningen är redan igång och arbetet sker område för område. Buskar och rabatter tas om hand och sommarblommor planteras. Förra årets lyckade samarbete med Polarna är tillbaka! Vi välkomnar även denna sommar en grupp ungdomar, arbetsledda av Polarna, som kommer att få arbeta med ogräsrensning och lättare underhåll i vår utemiljö.

En årlig kontroll av leplatserna har under våren genomförts av en certifierad besiktningsman. En sådan besiktning innebär bland annat att det stötdämpande underlaget och fallskydd kontrolleras samt att fallhöjd och mått på öppningar mäts. Utöver detta gör vi månadsvisa kontroller av våra lekplatser så de är en säker plats för alla att leka i.

Faunadepå

Död ved är livsviktigt för många djur, svampar och insekter därför lämnar vi stockar och högar med ris på vissa platser. Detta är en naturvårdande insats där vi skapar faunadepåer för att gynna den biologiska mångfalden. Vi markerar dessa platser med denna skylt och ber dig att inte rensa bort riset.

En stock med skylt från VärmdöBostäder där det står att vi lämnar ris och stubbar för att gynna biologisk mångfald

Sommarblommor

Med början i juni planterar vi sommarblommor i stora krukor som ställs ut i våra områden. Årets komposition består av prydnadsgräs, palettblad och petunia i härliga sommarfärger. Lagom till midsommar har alla områden fått sina sommarblommor utplacerade.

 

Anställd som vattnar blommor med kanna

Grillning

Det är inte tillåtet att grilla på balkong, uteplats eller i närheten av våra hus. I flera områden har vi gjort i ordning grillplatser och till vår glädje är dessa välanvända. I sommar gör vi en uppdatering och byter ut de mest slitna grillarna. Tänk på att alltid kontrollera med Storstockholms brandförsvar om vad som gäller för eldning innan du börjar grilla.

Grillplats vid husen

Vi på VärmdöBostäder önskar dig en härlig sommar!