Eldningsförbud från och med 11 maj

lågor ovan gräs

Just nu är det stor risk för gräsbränder i skog och mark. Med anledning av detta avråder räddningstjänsten i Stockholms län från eldning. Bedömningen är gjord utifrån SMHI’s väderprognos och avrådan gäller från och med 11 maj.

All eldning sker på eget ansvar

Avrådan från eldning innebär att stor försiktighet behöver iakttas vid eldning utomhus.

I flera av våra områden finns iordningställda grillplatser som är byggda för att minimera risken att elden sprider sig. Dessa grillplatser är tillåtna att använda. Notera att det är du som eldar som är juridiskt ansvarig för säkerheten. Den som handskas vårdslöst med eld kan dömas enligt brottsbalken för allmänfarlig eller grov allmänfarlig vårdslöshet. Se därför till att eldningen kan genomföras på ett säkert sätt genom att till exempel ha släckutrustning, tillgång till vatten och att närvara samt ha koll på elden tills den är helt släckt.

Läs mer på Södertörns brandförsvarsförbund.

Tack för att du visar hänsyn. Vi önskar alla hyresgäster en fortsatt fin och säker vår!