Corona - Felanmälningar och lägenhetsbesök

Hjälp oss att begränsa smittspridningen

VärmdöBostäder följer pandemins utveckling och Folkhälsomyndighetens råd noggrant och vi anpassar våra rutiner för att säkerställa trygghet för hyresgäster och personal.

Smittspridningen i samhället ökar kraftigt. För att skydda dig som hyresgäst och våra medarbetare inför vi nya rutiner i samband med besök på vårt kontor och i din lägenhet. Vi vill på förhand tacka dig för din förståelse med de besvär som kan uppstå och den längre handläggningstid vår nya rutin medför.

  • Vi tar endast emot förbokade besök på vårt kontor. Bara de ärenden som inte kan lösas digitalt eller på annat sätt bokas in för ett besök
  • Du kan göra felanmälan som vanligt genom att logga in på Mina sidor eller ringa vår kundservice på 08-570 399 00 under vår telefontid. Är din felanmälan inte akut ber vi dig att vänta med din anmälan tills smittspridningen avtagit
  • Boka bara ett besök om du och alla andra i din bostad är fullt friska. Om du har ett bokat besök och du eller någon hemma hos dig blir sjuk, kontakta oss så snart du kan så bokar vi om tiden
  • Är någon i ditt hushåll sjuk och det uppstår ett fel som kräver akut åtgärd – exempelvis vattenläcka, strömavbrott, ventilation eller avloppsstopp, behöver vi tillsammans komma överens om vilka åtgärder som ska utföras och på vilket sätt för att undvika smittspridning
  • Ärenden som inte är akuta utförs under förutsättning att ingen i hushållet är hemma. Du kan lämna nyckel i tub/box alternativt gå ut ur lägenheten under tiden fastighetsskötaren är i lägenheten.

Alla anställda på VärmdöBostäder uppmanas att ta ansvar och följa de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger. Vi har också nolltolerans på sjuknärvaro, håller avstånd och använder skyddsutrustning när det krävs. Om någon i personalen känner de minsta symptom ska de sjukskriva sig.

Tack för ert tålamod och för att ni hjälper oss i arbetet med att begränsa smittspridningen!