Förtydligande om avgiftshöjning för bilplats

Parkerade bilar i rutor på en parkeringsplats

Den information om avgiftshöjning för bilplats som skickades ut i samband med hyreshöjningen gäller endast för dig som har en fast, numrerad bilplats på antingen en parkeringsyta eller i ett garage.

Du som använder gatuparkering med en månadsbiljett har redan fått din höjning och omfattas inte av höjningen för numrerade bilplatser.