Du får inte grilla på balkong, altan eller i närheten av husets fasad. Detta på grund av brandrisken och för att rök och matos sprider sig vidare till grannarna.

Grillplatser

I vissa områden har vi gjort i ordning en grillplats och där går det bra att grilla om det inte råder eldningsförbud i länet. Information hittar du på länsstyrelsens hemsida.