Höjda parkeringsavgifter

Parkering, bilar

I år höjer vi avgiften för alla våra bilplatser. I samband med den årliga hyreshöjningen informerade vi om att du som har numrerad bilplatser skulle få en höjning. Ytterligare information bifogades med uppsägningen och ditt nya avtal. Bakgrunden till höjningen består av flera saker och nedan förklarar vi några av dem. 

Under 2022 gjordes en utredning av våra befintliga hyror bland annat med anledning av att våra kostnader för parkeringar har varit omotiverat höga i förhållande till intäkterna. Hyrorna för parkering har inte ökat i samma takt som hyran för lägenheter. Detta innebär att alla hyresgäster får stå för en del av kostnaden för parkeringsplatser oavsett innehav av parkeringsplats eller inte. Ur ett rättviseperspektiv anser vi att kostnaderna för parkeringsplatser ska ligga på de som använder dem.

Vi har ett begränsat antal parkeringsplatser i våra områden vilket innebär att den som är nyinflyttad har svårt att få en parkeringsplats nära sin bostad. Det finns de som inte är i behov av parkeringsplats och av den anledningen låter vi dig som hyresgäst hyra max två bilplatser per hushåll. Samtidigt finns det flera hyresgäster som har en extra parkeringsplats som används som gästparkering, uppställningsplats eller lånas ut. Vi vill att våra hyresgäster ska ha möjlighet att få en parkering där de bor och inte ha en eller två extra platser som en följd av för låg prissättning.

För att tillgodose efterfrågan av laddplatser och nå våra hållbarhetsmål behöver vi göra stora investeringar. För att finansiera detta utan att kostnaden drabbar alla hyresgäster behöver vi ha marknadsmässiga hyror på våra parkeringsplatser därför är de nya hyrorna är framtagna utifrån en marknadsanalys av prissättningen och efterfrågan i kommunen.

Vill du veta mer om hur vi tagit fram de nya hyrorna kan du läsa om detta i vår parkeringssrategi för 2023-2024.