Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du skicka in en ansökan till oss.

Handläggningstiden är minst två månader från det datum komplett ansökan har inkommit, men under sommarmånaderna juni, juli och augusti och under jul/nyår har vi längre handläggningstider.

Vi kan inte påbörja handläggningen innan ansökan är komplett. Var därför noga med att samtliga handlingar finns med tillsammans med ansökningsblanketten. 

Tänk på att ta hänsyn till handläggningstiden när du anger önskat startdatum för din uthyrningstid. Det är viktigt att du inte hyr ut din lägenhet innan du har fått ett skriftligt godkännade från VärmdöBostäder.

Riksdagen har beslutat om att skärpa lagstiftningen avseende svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning. Syftet med ändringen är att få en tryggare bostadsmarknad med fler förstahandskontrakt. Den nya lagen trädde i kraft 1 oktober 2019. Läs mer om den nya lagstiftningen från Fastighetsägarna.

Du som vill hyra ut:
Behöver ansöka om tillstånd

En hyresgäst har rätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand om det finns beaktansvärda skäl. En ansökan om andrahandsuthyrning ska skickas in till oss och godkännas innan andrahandshyresgästen får flytta in. Du riskerar att förlora din lägenhet om du hyr ut den utan tillstånd, detta gäller även om du inte tar hyra (lånar ut den).

Ansökan om andrahandsuthyrning hittar du här

På Fastighetsägarnas hemsida finns dokument som du kan bifoga tillsammans med din ansökan: Mallar andrahandsuthyrning

En andrahandsuthyrning godkänns normalt för en period på 6 – 12 månader. Provboende godtas som skäl till andrahandsuthyrning om man vill pröva att bo tillsammans med en person som man inte tidigare varit sammanboende med. Då godkänns andrahandsuthyrning i högst ett år.

Byter du andrahandshyresgäst under den godkända tiden måste du ansöka om nytt tillstånd eftersom tillståndet gäller den person som är angiven på den ursprungliga ansökan. Skriv alltid ett hyreskontrakt mellan dig och din andrahandshyresgäst. Här kan du hitta avtal för andrahandsuthyrning.

Är ansvarig för lägenheten

Det är du som hyresgäst som är ansvarig för lägenheten under andrahandsuthyrningen. Detta innebär att du gentemot VärmdöBostäder ansvarar för hyresinbetalningar, eventuella skador i lägenheten samt att inga störningar förekommer. Kontrollera att den tilltänkte andrahandshyresgästen är skötsam och kan betala hyran. Andrahandshyresgästen får aldrig något hyresförhållande gentemot VärmdöBostäder eller någon rätt att ta över hyreskontraktet.

Får ta ut hyra

Hyran som hyresgästen får ta ut av andrahandshyresgästen ska motsvara den hyra som betalas till hyresvärden. Om lägenheten är fullt möblerad kan ett påslag göras om högst 15 %. Om påslaget är högre kan andrahandshyresgästen få tillbaka det den betalat för mycket ända upp till två år bakåt i tiden. Att hyra ut sin lägenhet olovligen och till för hög hyra leder till en uppsägning och är dessutom brottsligt och kan ge böter eller fängelse.

Elkostnad

Vi vill göra dig uppmärksam på att du är skyldig att inneha elabonnemang under hyrestiden. Kostnaden för detta kan dock din andrahandshyresgäst stå för.

Fullmakt

Under den tid du hyr ut din bostad i andra hand kan saker inträffa som gör att vi som hyresvärd snabbt behöver få tag i den som är ansvarig för lägenheten. Arbete eller studier utomlands kan medföra svårigheter för oss att komma i kontakt med dig. Därför behövs det en fullmakt för någon som kan fatta beslut i ditt ställe. Det rekommenderas inte att lämna fullmakt till andrahandshyresgästen.

Du som hyr i andrahand
Tillstånd

Om du inte redan har fått ta del av godkännandet från hyresvärden, be att få se detta innan du flyttar in.

Hyresavtal

Skriv alltid ett andrahandsavtal. Se till att viktiga uppgifter framgår, såsom hyra, boendetid och uppsägningstid. Mallar för hyresavtal finns att köpa på internet och i bokhandeln.

Du ska inte betala mer i hyra än vad lägenheten kostar per månad. Ett påslag på 15% är godtagbart vid möblerad uthyrning. Om du betalar mer kan du få tillbaka det överstigande beloppet för en period upp till två år bakåt i tiden.

Överta kontraktet?

Det finns inga möjligheter att överta kontraktet för den lägenhet du hyr i andra hand. Vi har ett hyresförhållande med förstahandshyresgästen och hyreslagen gäller därmed inte mellan oss och dig som andrahandshyresgäst.