Hyresförhandling pågår

Illustrerade figurer, diskussion

Hyreshöjningen för 2023 är inte klar. Förhandling pågår fortfarande mellan VärmdöBostäder och Hyresgästföreningen.

Båda parter strävar efter att komma överens så snart som möjligt och när det är klart så kommer vi att informera om detta direkt. Hyreshöjning är begärd från och med den 1 januari 2023 vilket innebär att höjningen kan komma att tas ut retroaktivt.

Varför höjs hyran varje år?

Hyresintäkterna är VärmdöBostäders enda intäkt och det är därför viktigt att hyresutvecklingen följer den ekonomiska utvecklingen i landet och lokalt. Detta gäller till exempel kostnader för värme, el, vatten, avfallshantering samt inköp av tjänster och material för att reparera våra lägenheter. För att kunna fortsätta satsa på ett långsiktigt och hållbart underhåll av våra fastigheter krävs det en rimlig hyresreglering varje år.

Tack för ditt tålamod!