Hyreshöjning 2022

VärmdöBostäder och Hyresgästföreningen har kommit överens om att lägenhetshyrorna höjs med 1,83 procent från och med den 1 februari 2022.

Från och med den 1 mars debiteras hyreshöjningen för det öppna nätet, 69 kr per lägenhet och månad.

Har du en lägenhet som stamrenoverats eller nyproducerats där hyran redan är satt i 2022 års nivå undantas du från hyreshöjning av grundhyran. Din debitering av öppna nätet sker från och med 1 mars vilket innebär en höjning med 69 kr per månad.

Räkneexempel för hyreshöjning

Hyreshöjning, årlig förhandling: 6 000 kr gånger 0,0183 = 110 kr/månad

Hyreshöjning för öppet nät: 69 kr/månad (de 23 kr i serviceavgift som idag avser kabel-tv tas bort och 92 kr läggs till för de nya tjänsterna = 69 kr)

Månadshyra före höjning

Grundhyra

Serviceavgift

 

Totalt

6 000 kr

23 kr

 

6 023 kr/månad

Månadshyra efter höjning

Grundhyra

Öppen fiber

Hyreshöjning 1,83%

Totalt

6 000 kr

92 kr

110 kr

6 202 kr/månad

På mars månads hyresavi kommer det att finnas en retroaktiv kostnad för hyreshöjning gällande februari månad. Från och med den 1 april kommer din hyra att följa räkneexemplet ovan. 

Varför höjs hyran?

Hyresintäkterna är VärmdöBostäders enda intäkt och det är därför viktigt att hyresutvecklingen följer den ekonomiska utvecklingen i landet och lokalt. Detta gäller till exempel kostnader för värme, el, vatten, avfallshantering samt inköp av tjänster och material för att reparera våra lägenheter. För att kunna fortsätta satsa på ett hållbart underhåll av våra fastigheter krävs det en rimlig hyresreglering varje år.

Hyreshöjningen för öppet bredbandsnät görs för att det ger dig en högre kvalitet på tv-tjänsterna med bättre bild och möjlighet att titta på kanalerna från mobil/surfplatta. Satsningen leder också till förbättringar gällande utbudet och kapaciteten för bredbandstjänster, med en öppen marknad där många tjänsteleverantörer erbjuder olika abonnemang att välja mellan.