Hyreshöjning 2023

VärmdöBostäder och Hyresgästföreningen har kommit överens om att lägenhetshyrorna höjs med 4,65 procent från och med den 1 februari 2023. Hyran kommer även höjas för parkeringsplatser från och med 1 juni 2023 för och för garageplatser från och med 1 januari 2024.

Det hyrestillägg du har för öppet nät/digital-tv ska vanligtvis ingå i den årliga höjningen. Vi har valt att inte höja detta belopp i år. Bor du i vår nyproduktion i Brunn är din avtalade hyra i 2023 års nivå och du undantas därmed från årets hyreshöjning.

Räkneexempel för hyreshöjning

Exempel för en månadshyra på 6 000 kr.

Hyreshöjning - årlig förhandling: 6 000 kr gånger 0,0465 = 279 kr/månad

Månadshyra före höjning

Grundhyra

Öppet nät/digital-tv

 

Totalt

6 000 kr

92 kr

 

6 092 kr/månad

Månadshyra efter höjning

Grundhyra

Öppet nät/digital-tv

Hyreshöjning 4,65%

Totalt

6 000 kr

92 kr

279 kr

6 371 kr/månad

På april, maj och juni månaders hyresavi kommer det att finnas en retroaktiv kostnad på 186 kr/månad för hyreshöjningen som omfattar februari och mars månad. Från och med juli kommer din hyra att följa räkneexemplet ovan. 

Höjning av hyra för bilplatser

Hyran kommer även höjas för parkeringsplatser från och med 1 juni 2023 för och för garageplatser från och med 1 januari 2024. Hyressättningen för bilplatser förhandlas inte med Hyresgästföreningen.

Vi har analyserat den generella prissättningen samt efterfrågan i Värmdö kommun och i våra bostadsområden. Under en längre period har vi haft hyresnivåer som inte är anpassade efter den lokala marknaden och har därför beslutat om en ny prissättning för våra bilplatser. Med den nya prissättningen jämnar vi ut hyresnivåerna och skapar dessutom möjlighet att finansiera underhåll samt göra miljövänliga investeringar som laddstationer för el- och hybridbilar.

Vad kostnaden blir och hur det går till får du som har en bilplats information om i ett separat brev inom kort.

Varför höjs hyran?

Hyresintäkterna är VärmdöBostäders enda intäkt och det är därför viktigt att hyresutvecklingen följer den ekonomiska utvecklingen i landet och lokalt. Detta gäller till exempel kostnader för värme, el, vatten, avfallshantering samt inköp av tjänster och material för att reparera våra lägenheter. För att kunna fortsätta satsa på ett hållbart underhåll av våra fastigheter krävs det en rimlig hyresreglering varje år.