Hyreshöjning 2024

Tumme mot tumme

VärmdöBostäder och Hyresgästföreningen har kommit överens om att lägenhetshyrorna höjs med 5,15 procent från och med den 1 januari 2024. 

Räkneexempel för hyreshöjning

Exempel för en månadshyra på 6 000 kr.

Hyreshöjning - årlig förhandling: 6 000 kr gånger 0,0515 = 309 kr/månad, 

Öppet nät/Tv - 92 kr gånger 0,0515 = 5 kr/månad

Månadshyra före höjning

Grundhyra

Öppet nät/digital-tv

 

Totalt

6 000 kr

92 kr

 

6 092 kr/månad

Månadshyra efter höjning

Grundhyra

Öppet nät/digital-tv

Hyreshöjning 5,15%

Totalt

6 000 kr

92 kr

309 kr + 5 kr

6 406 kr/månad

På april, maj och juni månaders hyresavi kommer det att finnas en retroaktiv kostnad på 314 kr/månad för hyreshöjningen som omfattar januari, februari och mars månad. Från och med juli kommer din hyra att följa räkneexemplet ovan. 

Varför höjs hyran?

Hyresintäkterna är VärmdöBostäders enda intäkt och det är därför viktigt att hyresutvecklingen följer den ekonomiska utvecklingen i landet och lokalt. Detta gäller till exempel kostnader för värme, el, vatten, avfallshantering samt inköp av tjänster och material för att reparera våra lägenheter. För att kunna fortsätta satsa på ett hållbart underhåll av våra fastigheter krävs det en rimlig hyresreglering varje år.