Lekplatsbesiktning 8 - 13 maj

Lekplats i området

Årets säkerhetsbesiktning av våra lekplatser genomförs mellan 8 - 13 maj.

En säkerhetsbesiktning är ett myndighetskrav som innebär att en certifierad besiktningsman går igenom samtliga våra lekplatser avseende säkerhet. Bland annat kontrolleras det stötdämpande underlaget, fallskydd samt att fallhöjd och mått på öppningar är godkända.

Utöver den årliga säkerhetsbesiktningen gör vi månadsvisa besök på lekplatserna och utför en dokumenterad funktionskontroll så att de är en säker plats för alla att leka på.