Mot grönare tider

Avsiktsförklaring

VärmdöBostäder ansluter till Allmännyttans Klimatinitiativ som är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte.

- Fossilfri uppvärmning är centralt för klimatpolitiken i stort. VärmdöBostäder visar genom deltagande i allmännyttans klimatinitiativ att vi är beredda att göra vår del, att investeringar och planer idag har ett långsiktigt mål och stor betydelse när vi gör det tillsammans med andra. Insatser som också bidrar till en god ekonomi i bolaget, säger VärmdöBostäders styrelseordförande Krister Nilsson.

Klimatinitiativets två övergripande mål

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från 2007)

Alla företag som deltar kan också sätta egna mål som redovisas öppet och transparent inom initiativet. Resultaten summeras och ambitionen är att alla deltagande företag sedan tillsammans ska uppnå Klimatinitiativets övergripande mål.

Tydliga klimatmål

- Engagemanget i Klimatinitiativet känns helt naturligt och kommer driva oss framåt mot att bli en ännu mer hållbar hyresvärd. Vi har tydliga och offensiva mål inom dessa områden och satsar nu stort både i den dagliga driften och på olika typer av projekt inom energieffektivisering. Som fastighetsägare har vi ett stort ansvar både lokalt och globalt att motverka klimatförändringarna. Klimatarbetet i VärmdöBostäder bidrar också till en mer hållbar vardag för alla våra boende, säger Kenneth Claesson, VD på VärmdöBostäder.

Vill du veta mer om VärmdöBostäders klimatmål är du välkommen att kontakta VD Kenneth Claesson på 08-570 399 00. Mer information om Allmännyttans klimatinitiativ hittar du här.