Nolltolerans mot föremål i trapphus, källargång och våningsplan

Trapphus med stora glaspartier

Trapphus, källargång och våningsplan

Det är inte tillåtet att använda husets allmänna utrymmen till förvaring, inte ens tillfälligt!

Nolltolerans - för din säkerhet

Entréer, trapphus, loftgångar, vindar och källargångar ska hållas fria från föremål och brännbart material som till exempel barnvagn, dörrmatta, skor, leksaker med mera.

Vid brand är trapphus, loftgång och källargång inte bara din väg ut, det är även räddningstjänstens väg in. Ett trapphus utan föremål är också en förutsättning för att ambulanspersonal med bår ska kunna arbeta effektivt.

Få tillbaka bortforslade saker - 565 kronor (2023 års belopp)

För din och dina grannars säkerhet accepterar vi inte att det förvaras saker i våra gemensamhetsutrymmen. Därför kommer dessa att forslas bort och kan hämtas ut mot en avgift på 565 kronor (2023 års belopp). Kontakta oss om du behöver hämta ut något som forslats bort.