Nycklar och elektroniska brickor

Till varje lägenhet hör tre nycklar. En tidigare hyresgäst kan ha beställt fler nycklar, när du hyr av oss får du förstås samtliga nycklar som finns. Behöver du fler nycklar än de du får vid inflyttning kan du  kontakta kundservice för att köpa fler.

VärmdöBostäder har inte lägenhetsnycklar och har ingen huvudnyckel till lägenheter. Om du låst dig ute och inte kommer in i lägenheten behöver du kontakta en låssmed och får bekosta detta själv.

Elektroniska brickor

I flera områden har vi elektroniska brickor istället för nycklar. Med dessa kan du komma in i gemensamma utrymmen såsom port, tvättstuga, källare m.m. Tappar du en bricka är det viktigt att du meddelar oss så vi kan spärra den. Detta för att inte obehöriga ska komma in i våra fastigheter. Behöver du en ny bricka köper du den av oss genom att kontakta kundservice.

Vid inflyttning

Alla lägenhetsbyten sker första vardagen i månaden. Avflyttande hyresgäst ska lämna in nycklarna senast kl. 12:00. Den nya hyresgästen kan kvittera ut nycklarna tidigast efter kl. 13:00 på inflyttningsdagen. Några dagar innan inflyttning kommer kundservice att kontakta den inflyttande hyresgästen och boka en tid för nyckelutlämning.

Vid utflyttning

När du flyttar från din lägenhet måste du återlämna samtliga nycklar, även extranycklar som du köpt. Nycklarna ska lämnas in före kl. 12:00 den första vardagen efter avtalets upphörande. Vill du lämna in nycklarna tidigare går det bra att kontakta kundservice för att boka tid. Saknas det nycklar vid utflyttning debiteras du för låsbyte. Tänk på att det kostar mer om den saknade nyckeln även går till fönsterlås, balkongdörr eller postbox.