Om SVT:s reportage om förmedling av lägenheter utan visning

Den 9 maj sände SVT Nyheter ett inslag om en hyresgäst som är missnöjd efter sin inflyttning i en lägenhet hos VärmdöBostäder. Vi tar till oss av det som sägs i inslaget och kommer säkerställa att våra rutiner håller den nivå som krävs för att vi ska kunna vara en hyresvärd som levererar en god förvaltningskvalitet och har en hög servicenivå. Det är extra viktigt i samband med en inflyttning och i välkomnandet av en ny hyresgäst.

Våra rutiner kring besiktning och inflyttning

Tyvärr uppfyller inte alltid lägenheten förväntningarna hos den nyinflyttade hyresgästen. Det kan gälla bristande avflyttningsstädning eller underhållsbehov som inte uppmärksammades vid besiktningen på grund av att den varit möblerad. I normalfallet sker också en lägenhetsvisning, men de allmänna restriktionerna på grund av pandemin möjliggör inte detta för tillfället.

Här följer ett förtydligande gällande bolagets rutiner för besiktning, lägenhetsvisning och inflyttning.

Uppsägning och besiktning

När en hyresgäst säger upp sitt hyreskontrakt för avflyttning genomför vi alltid en besiktning av lägenheten. Besiktningsprotokollet ligger till grund för vilket underhållsbehov som finns och om det är att anse som normalt slitage. Vid besiktningen tar vi också ställning till om det kommer att genomföras några underhållsåtgärder i samband med att den nya hyresgästen flyttar in.

Förmedling av lägenhet och lägenhetsvisning

När lägenheten annonseras för förmedling till ny hyresgäst, strävar vi alltid efter att få med så mycket uppgifter som möjligt om lägenhetens skick och eventuellt underhållsbehov. I normalfallet sker också en lägenhetsvisning, men de allmänna restriktionerna på grund av pandemin möjliggör inte detta för tillfället. Därför är det också extra viktigt för oss att informera om lägenhetens status och annan information som är av vikt för den inflyttande hyresgästen. Vi ser också till att vara behjälpliga vid eventuella frågor inför kontraktstecknandet.

Kontraktstecknande

När den nya hyresgästen tackat ja till lägenheten tecknas ett hyreskontrakt snarast möjligt. Lägenhetens underhållsstatus och eventuellt planerade åtgärder förmedlas till inflyttande hyresgäst när besiktningen är genomförd.

Ut- och inflyttning

Utflyttning och inflyttning sker i normalfallet under samma dag (den första vardagen varje månad) och här följer VärmdöBostäder Hyreslagens bestämmelser och branschpraxis. Den avflyttande hyresgästen lämnar in sina nycklar senast kl 12 och den inflyttande hämtar ut nycklarna under eftermiddagen från kl 13.
Detta innebär att vi inte alltid har kontroll över lägenhetens skick vid inflyttningen, även om kraven på den avflyttande hyresgästen ställs högt beträffande till exempel städning.

Synpunkter och åtgärder efter inflyttning

Tyvärr uppfyller inte alltid lägenheten förväntningarna hos den nyinflyttade hyresgästen. Det kan gälla bristande avflyttningsstädning eller underhållsbehov som inte uppmärksammades vid besiktningen på grund av att den varit möblerad.
I dessa fall har vi ett stort ansvar att vara tillgängliga och åtgärda eventuella brister så snart som möjligt, utifrån hyresgästens synpunkter.

Vi försöker alltid ha en tät dialog med den inflyttande hyresgästen och anpassa åtgärderna och lägenhetsbesöken utifrån vad som passar bäst. Underhållsåtgärder genomförs under boendetiden i överenskommelse med hyresgästen.