Om du vill överlåta din lägenhet måste personen du vill överlåta till ha varit boende i lägenheten tillsammans med dig i minst tre år utan avbrott. Ni ska kunna bevisa att ni bott i ett gemensamt hushåll och att detta varit den enda stadigvarande bostaden för er båda. Se mer information i §34 Hyreslagen.

En kompis, inneboende eller andrahandshyresgäst kan inte överta ett hyreskontrakt. En hyresrätt kan inte ingå i ett testamente. Ansöker ett dödsbo om överlåtelse ska ansökan undertecknas av person som har rätt att teckna i dödsboets namn. Denna rätt skall styrkas med fullmakt eller dödsfallsintyg med släktutredning.

Den nya hyresgästen måste vara godtagbar som hyresgäst. Överlåtelsen prövas av VärmdöBostäder enligt gällande regler i hyreslagen. 

Ansökan

För att få överlåta din lägenhet behöver du lämna in en ansökan till VärmdöBostäder AB och få den godkänd. Varje ansökan prövas enligt hyreslagens bestämmelser och inga förhandsbesked lämnas innan ansökan har granskats. 

Handläggningstiden minst 8 veckor från det datum komplett ansökan har inkommit. under sommarmånaderna juni, juli och augusti samt under jul och nyår har vi längre handläggningstider för överlåtelser. Tänk därför på att ta hänsyn till handläggningstiden när du anger önskat datum i din ansökan.

Vi kan inte påbörja handläggningen innan ansökan är komplett. Var därför noga med att samtliga handlingar finns med. Notera att bytet ej får genomföras innan kontrakt har tecknats.

När ansökan blivit godkänd kontaktas ni för att skriva nytt hyresavtal.

Länk till överlåtelseblanketten hittar du här

Bifoga rätt handlingar
  • Familjebevis från Skatteverket med folkbokföringsadress.
  • Aktuellt och styrkt arbetsgivarintyg eller motsvarande med inkomstuppgift. Egenföretagares inkomst styrks exempelvis från revisorer, F-skattesedel och preliminär deklaration samt aktuell balans- och resultatrapport.
  • Dina tre senaste lönespecifikationer.
  • Vid skilsmässa ska en kopia på ansökan om äktenskapsskillnad bifogas. Den ska vara ankomststämplad hos tingsrätten med kvitto på betald ansökningsavgift.
  • Vid dödsfall ska dödsfallsintyg med släktutredning bifogas.