Ökad närvaro i Munkmora

Hörnan av ett upplyst blåljus på polisbil

Med anledning av måndagens händelse kring Munkmoraskolan genomförde polisen i samarbete med Värmdö kommun och Polarna under tisdagskvällen en trygghetsinsats i området. 

Vår lokal på Markörplan 3 användes som uppsamlingsplats för insatserna i området och kan komma att användas vid fler tillfällen.

Kommunen insatser hittar du på deras webb.