Snö- och halkbekämpning

Snö och halkbekämpning

Under vinterhalvåret kan snö och halka påverka framkomligheten på gator, gångbanor, parkeringar och vid entréer. Därför har vi under perioden 15 november till 15 april snöberedskap.

Under denna period finns alltid två personer tillgängliga dygnet runt om sandning och/eller plogning behövs i våra områden. Vi har även avtal med entreprenörer som rycker ut för handskottning och sandning vid portar, entréer och trappor.

Ibland ändras vädret fort. Då gäller det att vara extra uppmärksam på att det kan vara halt trots att vi nyss har sandat i området. Tänk på att ta det försiktigt när halkan och snön kommer.

Så här gör vi för att minimera risken för olyckor

  • Snöröjning påbörjas normalt när snödjupet blir 4 cm eller mer. Avvikelser kan dock förekomma beroende på väderprognoser och typ av snö (modd, blötsnö, torrsnö).
  • Prioriterade platser som till exempel servicehus och vårdcentraler snöröjs och halkbekämpas först. Därefter större vägar in och ut ur områden och huvudstråk med gångbanor som används av många.
    Vi har många bostadsområden, därför är det många ytor att ta hand om och alla kan tyvärr inte röjas på samma gång. Vi behöver därför göra prioriteringar och då sätter vi alltid säkerhet och framkomlighet först.
  • Snöröjning och halkbekämpning utförs i möjligaste mån mellan klockan 06:00 – 23:00. Men ibland är förhållandena sådana att vi behöver köra även nattetid.
  • Vi påbörjar halkbekämpning vid behov, exempelvis vid plötsligt väderomslag eller i förebyggande syfte om prognosen visar på risk för halka, och i princip alltid i samband med plogning. Punktinsatser för att bekämpa snö och halka utförs vid behov.

Vid halka använder vi stenkross som även kallas halkstopp, inte salt.

Ditt ansvar som hyresgäst

Som hyresgäst ansvarar du själv för att skotta din egen parkeringsplats. Detta gäller även den snösträng som kan uppkomma i kanten av din parkeringsplats och utanför din garageport när vår snöröjning utförts inom parkeringsområdet. Tänk på att ta bort snösträngen så snart som möjligt för att inte riskera att den fryser och blir svår att få bort.

Bor du i en marklägenhet med egen ingång ansvarar du för snöröjning och halkbekämpning på den mark som hör till lägenheten. Till exempel vid den egna entrén.

När snön smälter

När det blir plusgrader och snön smälter blir det ofta vattensamlingar på gårdarna och brunnar blir igensatta. Gör då en felanmälan så åtgärdar vi problemet så fort vi kan. Vi ber er ha överseende med att det inte alltid går att undvika vattensamlingar vid snösmältning.

Ni som har verksamhet som t ex förskolor och serviceboenden behöver hjälpa till med säkerheten genom att spärra av riskområden tills vi kan utföra rätt åtgärd.

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter om snö och halka kontaktar du oss via Mina sidor på hemsidan eller via e-post: info@varmdobo.se.

Du kan också ringa vår växel på telefonnummer 08-570 399 00.

Tänk på att felanmälningar tas emot och behandlas vardagar under kontorstid. Observera att vi inte kan åtgärda felanmälningar förrän det  planerade vinterunderhållet för dagen har genomförts.

Tack för att du hjälper till!