Snö och is

Ismönster på ruta

Lika härlig som snön är för barnen, lika besvärlig kan den vara för en som ska ta sig till jobbet en tidig morgon. Det finns lite du kan tänka på för att underlätta vårt arbete med snö- och halkbekämpning.

För din egen säkerhet håll dig på avstånd från våra plogmaskiner när vi är ute och arbetar. Välj gärna en annan väg om det är möjligt. Behöver du passera en plogmaskin så se till att du har ögonkontakt med föraren innan du går framför eller bakom maskinen.

Avbryt eller stör inte de som arbetar med snöröjning. Detta för att de så effektivt som möjligt ska få undan snön från ditt område och ta sig vidare till nästa adress. Kontakta i stället vår reception eller gör en anmälan via Mina sidor.

Så här gör vi för att minimera risken för olyckor

Under perioden 15 november till 15 april har vi snöberedskap. Vi har både egen personal och avtal med entreprenörer som rycker ut dygnet runt om skottning, plogning eller sandning behövs.

  • Snöröjning påbörjas normalt när snödjupet blir 4 cm eller mer. Avvikelser kan dock förekomma beroende på väderprognoser och typ av snö (modd, blötsnö, torrsnö).
  • I första hand snöröjs och halkbekämpas platser som till exempel servicehus och vårdcentraler. Därefter större vägar in och ut ur områden och huvudstråk med gångbanor som används av många. Vi har många bostadsområden, därför är det många ytor att ta hand om och alla kan inte röjas på samma gång. Vi behöver därför göra prioriteringar och då sätter vi alltid säkerhet och framkomlighet först.
  • Snöröjning och halkbekämpning utförs i möjligaste mån mellan klockan 06:00 – 23:00. Men ibland är förhållandena sådana att vi behöver köra även nattetid.
  • Vi påbörjar halkbekämpning vid behov, exempelvis vid plötsligt väderomslag eller i förebyggande syfte om prognosen visar på risk för halka. Vi halbekämpar nästan alltid i samband med plogning. Punktinsatser för att bekämpa snö och halka utförs vid behov.

Grön Stad AB logotyp

Vi är stolta över att denna vinter ha ett avtal med Grön Stad AB för handskottning i alla våra områden. De kommer även att hantera snöröjning och halkbekämpning på Björkåsvägen, Stavsnäs Gärde, Kullsvedsvägen, Skärgårdsvägen samt Bygdevägen.

Vad behöver jag göra själv?

Parkeringsplats - Som hyresgäst ansvarar du själv för att skotta din egen parkeringsplats. Detta gäller även den snösträng som kan uppkomma i kanten av din parkeringsplats och utanför din garageport när vår snöröjning utförts på körytan inom parkeringsområdet. Tänk på att ta bort snösträngen så snart som möjligt för att inte riskera att den fryser och blir svår att få bort.

Egen ingång - Bor du i en marklägenhet med egen ingång ansvarar du för snöröjning och halkbekämpning på den mark som hör till lägenheten. Till exempel vid den egna entrén. I ditt närområde ska det finnas en grön eller orange låda som det står ”SAND” på – du är välkommen att ta halkstopp från lådan att lägga ut om det är halt utanför din dörr.

Loftgång - Bor du med ingång till din lägenhet från en loftgång ansvarar du för snöröjning och halkbekämpning på ytan utanför din dörr. I ditt närområde ska det finnas en grön eller orange låda som det står ”SAND” på – du är välkommen att ta halkstopp från lådan att lägga ut om det är halt utanför din dörr.

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter om snö och halka är du välkommen att kontakta oss.

Tack för att du hjälper till!