Sophantering

Så här sorterar du dina sopor

I alla våra områden har vi placerat ut sopkärl. Släng ditt hushållsavfall i dem.

Genom att källsortera dina förpackningar, tidningar och kläder så bidrar du till en minskad miljö- och klimatpåverkan. Vi uppskattar när du källsorterar ditt avfall och lämnar det till närmaste återvinningsstation, dessa finns utplacerade på ett 20-tal platser i kommunen.

Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för återvinningsstationerna i kommunen. Mer information finns på FTI:s hemsida där du även hittar information om källsortering på flera språk: FTI källsorteringsinformation.

Källsortering

 

Grovsopor

Vi har inga grovsoprum i våra områden. Som kommuninvånare har du möjlighet att slänga dina grovsopor på kommunens återvinningscentraler. Dessa finns på Djurö, i Hemmesta och på Ekobacken vid Värmdö marknad. För information om sophantering och återvinningscentralernas öppettider vänligen besök kommunens hemsida.