Sophantering - ny lag

Skyltar för restavfall och matavfall

Från och med den 1 januari 2024 är det enligt lag obligatoriskt för alla boende och verksamheter att sortera ut matavfall.

Värmdö kommun har sökt och beviljats dispens i två år med att införa förändringen för att kunna hitta effektiva lösningar på avfallshanteringen i kommunen. VärmdöBostäder är skyldiga att följa kommunens avfallsföreskrifter. 

Vad innebär det för mig som  hyresgäst?

VärmdöBostäder har ansvar att ordna avfallsinsamling för dig. Vi har i samtliga våra områden behållare för matavfall och restavfall. Det du behöver göra är att sortera dina sopor och slänga dem på anvisad plats.

Vad ska du slänga var?

Mat- och restavfall slänger du i behållarna i det område där du bor. Övrigt avfall slängs på återvinningsstation eller återvinningscentral. Detaljerad information om avfallshantering finns på www.sopor.nu där du kan söka upp din närmaste återvinningsstation och återvinningscentral. Du kan också skriva ut en kortare pdf-instruktion om sortering.