Upprustning av parkering

I enlighet med vår parkeringsstrategi har vi påbörjat upprustning av våra bilplatser.

På bilderna ser du ett exempel på vårt senaste projekt. Parkeringen på Markörstigen har markförbättrats, fått nytt parkeringsräcke och tydliga linjer.

Du kan läsa mer om våra planer i vår parkeringsstrategi.

Rad med tomma parkeringsplatser