Uteplats, balkong & egen entré

Uteplats, balkong & egen entré

En lägenhet med uteplats innebär många härliga dagar men även ett ansvar.

  • Du får inte grilla på balkong, altan eller i närheten av husets fasad. Detta på grund av brandrisken och för att rök och matos sprider sig vidare till grannarna. I vissa av våra områden har vi gjort i ordning en grillplats och där får du förstås grilla
  • Placera inte blomlådor eller liknande på utsidan av balkong eller altanräcke
  • Du ansvarar själv för att sköta tomt, uteplats och/eller odlingslott som hör till lägenheten
  • Du får bygga räcke, men räcket får vara max 1 meter högt från marknivå samt ska förankras i trallen - Inte i fasaden
  • Du får inte sätta upp studsmatta, pool eller partytält på uteplatsen. Du får inte heller använda uteplatsen som förvaring.
  • Du får inte göra till- eller ombyggnader av uteplatsen
  • Du får inte sätta upp skyltar, markiser, balkongskydd eller utomhusantenn på fastigheten utan skriftligt tillstånd från oss
  • Du får inte göra åverkan på fasad eller mark 
  • Det är du som hyresgäst som ska sköta städning, snöröjning och sandning av den egna entrégången mellan ytterdörr och gångbana. Sand får du av VärmdöBostäder. (Gäller Kullsvedsvägen och Fiskgjusevägen) 

Du får inte mata fåglar

  • Mata inte fåglar eller andra djur då detta drar till sig råttor och andra skadedjur