Fakta om våld i nära relation

Varje år dödas över 20 personer av våld som utövas av part i nära relation. Majoriteten av de som drabbas är kvinnor, men även barn och män dödas av närstående. I Sverige anmäls varje dag 50 fall av våld i nära relation. Det är våld som sker av en närstående, oftast i hemmet - som borde vara den tryggaste platsen på jorden.

I Sverige beräknar Rädda Barnen att var tionde barn lever i hem med våld. Det handlar om minst 200 000 barn i Sverige. Det vi känner till om dessa barn är att de löper tio gånger så stor risk att senare i livet själva utsättas för fysisk våld och att de många gånger också utsätter andra för våld. Vi kan stoppa den här kedjan av våld och behöver därför hjälpas åt för att hjälpa dessa barn till ett bättre liv.

Vi vet också vet är att minst 300 000 barn lever i hem med missbruk och/eller psykisk ohälsa. Det kan innebära att dessa barn inte får den omsorg de har rätt till och därför utvecklar skadligt beteende mot sig själva eller andra. Även dessa barn kan vi tillsammans värna om och hjälpa så gott vi kan. Det kan handla om ett erbjuda barnen en fika när vi vet att de vuxna inte förmår att ta hand om varken sig själva eller barnen. Det kan vara att erbjuda barnen en fristad när de inte får lugn hemma och det kan vara  att göra en orosanmälan till Socialtjänsten för att barnen ska få hjälp. Detta är vad vi kallar mikrohandlingar som i någons liv kan innebära strategier för att överleva och på så vis får det makroeffekter.

Minst 100 våldtäkter begås varje dag. Av dessa anmäls endast 17. Majoriteten av alla våldtäkter (framförallt de som förblir oanmälda) sker av någon offret har en nära relation med. Vi kan tillsammans förhindra våldtäkter som sker i nära relationer. Forskning visar att de som utsätts vågar göra mer motstånd om de vet att hjälp finns att få. De kommer våga göra större motstånd (sådant som hörs och syns) om de vet att grannar kommer till deras undsättning. Den vetskapen ger oss möjlighet att tillsammans hjälpa våra medmänniskor.

Genom att grannar tillsammans beslutar sig för att agera kan liv räddas och barn bli hjälpta till en ljusare framtid. Agera genom att ringa på hos grannen du är orolig för, hör efter hur allt är och kontakta alltid polisen om det är en akut eller hotfull situation.