Våld i nära relation

Liten flicka som håller för öronen

VärmdöBostäder har tillsammans med Värmdö kommun och Polisen ingått ett trygghetsprojekt. Syftet är att hindra våld i nära relationer. Läs mer här om hur vi kan hjälpas åt.

Våld i nära relationer klassas som ett globalt folkhälsoproblem. Nationella trygghetsundersökningar visar att de allra flesta som utsätts för våld i nära relationer inte anmäler förövaren. Många lever därför med våld varje dag.

Vid oro för våld och av omtanke ber vi dig att:

  1. Knacka på hos grannen
  2. Vid behov – hämta hjälp av andra. Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet
  3. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Vid oro eller misstanke om våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg gentemot barn, kontakta socialtjänsten i kommunen och gör en orosanmälan.

Det kan vara livsavgörande att knacka på!

Vill du inte stå kvar själv, hämta hjälp och ring polisen. Att knacka på kan räcka för att stoppa pågående våld.

Du kan rädda liv!
Mer information om våld i nära relation hittar du här.