Bostäder

Våra bostäder förmedlas genom Bostadsförmedlingen i Stockholm. För dig som söker en lägenhet i Bostadsförmedlingens kö gäller kötiden från och med registreringsdatum hos Bostadsförmedlingen. Det finns ingen möjlighet att få lägenhet genom att kontakta oss direkt.

På Bostadsförmedlingen annonseras också vår kommande nyproduktion. Gör du en intresseanmälan för ett nyproduktionsprojekt får du ett meddelande från Bostadsförmedlingen när bostäderna annonseras för uthyrning.

Länk till Bostadsförmedlingen

 

Internkö

Är du hyresgäst hos oss idag har du tillgång till vår interna kö via Mina sidor. För att kunna söka en lägenhet i internkön ska du ha haft ditt nuvarande kontrakt i minst tolv månader. Lägenheterna förmedlas efter kötid. Ju längre tid du har bott i din lägenhet desto längre kötid har du.

Gamla Värmdökön

För dig som stod i Värmdö Kommuns bostadskö före 2014 finns en separat Värmdökö hos Bostadsförmedlingen. Kötiden i denna kö räknas från ditt registreringsdatum i Värmdö Kommuns bostadskö. Det är endast de som tidigare stod i Värmdö Kommuns bostadskö som kan söka de lägenheter som annonseras i Bostadsförmedlingens Värmdökö

De lägenheter vi lämnar till Bostadsförmedlingen fördelas jämnt mellan Värmdökön och Bostadsförmedlingens ordinarie kö.

Uthyrningspolicy

All uthyrning hos VärmdöBostäder följer vår uthyrningspolicy som du kan läsa här.

Vi hyr ut bostäder som förstahandskontrakt med tillsvidareavtal. En del av våra bostäder hyrs ut med villkor, läs mer om detta under respektive uthyrningsform.

Ungdomslägenheter

Korttidskontrakt

Trygghetsboende eller seniorboende