Delar av VärmdöBostäders fastighetsbestånd står inför kommande renoveringar. För att kunna hantera större renoveringar är det ofta nödvändigt att evakuera befintliga hyresgäster när deras lägenheter ska renoveras. Med anledning av detta hyr VärmdöBostäder nu ut många lägenheter med korttidsavtal. Detta gäller samtliga områden med undantag för nyproducerade lägenheter och de lägenheter som renoverats under de senaste fem åren. 

Uthyrning med korttidsavtal innebär att när en befintlig hyresgäst säger upp sin lägenhet så kommer den att förmedlas via Bostadsförmedlingen i Stockholm men hyras ut utan besittningsskydd. Den nya hyresgästen hyr lägenheten löpande med 1 månads ömsesidig uppsägningstid under en tid om maximalt 4 år. På så sätt får VärmdöBostäder tillgång till ett antal lägenheter som kan användas för evakuering av befintliga hyresgäster när renoveringar startar.

Ett korttidsavtal kan inte förlängas eller omvandlas till ett tillsvidareavtal. Du kan inte byta eller överlåta ett korttidsavtal. När du tecknar ett korttidsavtal hos oss behåller du din kötid hos Bostadsförmedlingen.

Du som befintlig hyresgäst med ett tillsvidareavtal påverkas inte av VärmdöBostäder har korttidsavtal mer än att de lägenheter som nu hyrs ut på korttidsavtal inte kommer att erbjudas via vår interna kö.

Har du ytterligare frågor kring detta så är du varmt välkommen att kontakta uthyrningen.